Adam Snarski

Najważniejsze Zarządzenia

11.012024

O leskim szpitalu w Ministerstwie Zdrowia

Choć temat ratowania leskiego szpitala powinien być bliższy Starostwu Powiatowemu, jako organowi, pod który placówka podlega, to w poczuciu odpowiedzialności, jako przedstawiciel naszej społeczności, odbyłem spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Z pomocą Pani Poseł Joanna Frydrych rozmawiałem o problemach szpitala z Panem Wiceministrem Wojciechem Koniecznym. Przedstawiłem konsekwencje jakie niosą za sobą niskie wyceny procedur i ewentualne wprowadzenie programu naprawczego. Działamy intensywnie dla naszego w...

więcej
08.052020

Optymalizacja kosztów i wydatków funkcjonowania Ur...

Kolejne ważne zarządzenie. Powołałem zespół zadaniowy ds. optymalizacji kosztów i wydatków funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległych i instytucji kultury. Zadaniem zespołu jest zaangażowanie się w poszukiwanie obszarów działalności Urzędu oraz jednostek podległych i instytucji kultury w których może nastąpić optymalizacja kosztów funkcjonowania, w tym przede wszystkim w zakresie odnoszącym się do; racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym; długofalowej polityki zatrudniania w oparciu o u...

więcej
28.042020

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lesk...

Pomimo braku możliwości bezpośrednich kontaktów z petentami #UrzadLesko cały czas pracuje na wysokich obrotach. Przez ostatni czas opracowaliśmy ''Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lesko na lata 2020-2022''. W dniu wczorajszym plan wszedł w życie na podstawie podpisanego zarządzenia. Dokument, moim zdaniem, jest niezbędny w rzetelnej, rozsądnej, przemyślanej i mądrej gospodarce naszym wspólnym mieniem komunalnym. Do tej pory, w historii naszej Gminy został opracowany po raz pierwszy. #Przyszlo...

więcej
08.042020

Targowisko w Lesku – odwołanie zarządzenia

W ślad za prośbami mieszkańców, zdecydowałem o odwołaniu zarządzenia dotyczącego czasowego zawieszenia handlu na leskim targowisku. Dla wielu z naszych mieszkańców prowadzenie handlu na naszym rynku to jedyne źródło dochodów. Czasy mamy ciężkie, a ja jestem od tego by Państwu ułatwiać, a nie utrudniać byt i funkcjonowanie w naszej lokalnej społeczności. Po drugie, żywność, którą Państwo macie, a nie możecie sprzedać, zwyczajnie się zmarnuje - czego w obecnych, trudnych czasach nikt nie chce. Decyzja była ...

więcej
27.032020

Wprowadziłem ”Lokalną Koncepcję PomocowąR...

W związku z bardzo trudną sytuacją jaka dotknęła naszych przedsiębiorców postanowiłem zadziałać szybko i zdecydowanie. W dniu dzisiejszym, podpisałem specjalne zarządzenie, z mocą wsteczną jego obowiązywania tj. od 16 marca 2020, wprowadzające ''Lokalną Koncepcję Pomocową'' dla gminnych przedsiębiorców. Dla każdego przedsiębiorcy zamknięcie działalności nawet na krótki okres to spore koszty. Dziś fryzjerzy, małe sklepiki, kosmetyczki czy bary i restauracje otrzymują realne wsparcie od urzędu, które pozwol...

więcej
19.012019

Czynsz za dzierżawę bez podwyżek!

✅Szanowni Państwo w dniu 28 grudnia 2018 r. podpisałem Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych mienia komunalnego Gminy Lesko. Skorzystałem ze swojej decyzyjności i wszystkie stawki ustaliłem na poziomie roku ubiegłego, bez żadnych podwyżek. Tam gdzie tylko mogę, gdzie nie jestem związany obligatoryjnymi podwyżkami wynikającymi z organizacji systemów odgórnie (ustawowo) szukam oszczędności oraz funduszy na nowe inwestycje. Jednak tak jak obiecałem w kampanii...

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam