Adam Snarski

Planowane i realizowane projekty

25.012024

Spotkanie z mieszkańcami na osiedlu

Dziękujemy mieszkańcom osiedla za udział i dyskusję we wczorajszym spotkaniu dotyczącym przebudowy ulic Kmity, Smolki i Kaczkowskiego. Zgłoszone przez Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę. Będzie to największa w historii modernizacja jezdni, chodników i parkingów w tym rejonie, a jej wartość to aż 3 306 950,54 zł. Wiemy, że najpilnejszym Państwa oczekiwaniem jest zwiększenie ilości miejsc postojowych Prace będą trwały od lutego do października br. Rozpoczynamy od ulicy Kmity na odcinku o...

więcej
14.012024

Rozmowy o stadionie leskim w Ministerstwie Sportu

Dzień dobry! W Ministerstwie Sportu i Turystyki z Panem Wiceministrem Piotrem Borysem rozmawiamy o potrzebie kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego w Lesku. Jako gmina przygotowaliśmy pełną dokumentację zadania. Otrzymaliśmy również pozwolenie na budowę. W tej chwili szukamy możliwości dofinansowania.

więcej
11.012024

O leskim szpitalu w Ministerstwie Zdrowia

Choć temat ratowania leskiego szpitala powinien być bliższy Starostwu Powiatowemu, jako organowi, pod który placówka podlega, to w poczuciu odpowiedzialności, jako przedstawiciel naszej społeczności, odbyłem spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Z pomocą Pani Poseł Joanna Frydrych rozmawiałem o problemach szpitala z Panem Wiceministrem Wojciechem Koniecznym. Przedstawiłem konsekwencje jakie niosą za sobą niskie wyceny procedur i ewentualne wprowadzenie programu naprawczego. Działamy intensywnie dla naszego w...

więcej
10.012024

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

Spotkanie w Warszawie zostało zorganizowane przez Posła na Sejm RP Bartosz Romowicz w Ministerstwie Infrastruktury z Panem Wiceministrem Pawłem Gancarzem. Rozmawialiśmy o kwestii obwodnicy Leska, która naszym zdaniem powinna przebiegać na północ od miasta. Przedstawiliśmy wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lesku Robertem Mazurem oraz mieszkańcami, problem braku chodnika w ciągu drogi krajowej nr 84 od skrzyżowania przy sklepie Biedronka do skrzyżowania z ulicą Wspólną. Ws… Wyświetl więcej

więcej
02.112023

Budujemy bulwary nad Sanem

Wspólnie z mieszkańcami w konsultacjach społecznych zdecydowaliśmy, że tak będą wyglądać bulwary nad Sanem – zagospodarowanie całej linii brzegowej Sanu po stronie basenu. Oprócz miejsc do rekreacji dla dzieci, dorosłych i seniorów, wybudujemy Pumptrack czyli tor do ćwiczeń na rowerze, rolkach, deskorolce. Wybudowany on zostanie na wzór jednego z największych tego typu urządzeń w Europie. Wybudujemy również street workout do ćwiczeń kalistenicznych oraz plac zabaw dla dzieci. Środki na ten cel chce...

więcej
18.102023

Oświetlenie uliczne Postołów, Glinne, Huzele

Trwają prace związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Lesko. Nowe źródła światła powstają w Lesku przy ul. Podgórskiej oraz miejscowościach Huzele i Glinne w ciągu drogi powiatowej. W Huzelach, w kierunku Tarnawy powstało m.in. 15 sztuk aluminiowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, wymienionych zostało 8 istniejących opraw. Została również przygotowana linia kablowa z szafą sterowniczą. Podobne prace trwają w Glinnem na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową...

więcej
12.102023

Otwarcie świetlicy w Bezmiechowej Dolnej

Kolejna inwestycja oficjalnie została dziś otwarta przez lokalną społeczność Bezmiechowy Dolnej. Tym razem stworzyliśmy filię Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku właśnie w tej miejscowości. Stworzyliśmy wspólnie z Panią Dyrektor Marią Petka-Fundanicz, Kołem Gospodyń Wiejskich, druhami z OSP Bezmiechowa oraz mieszkańcami, ich wspólne centrum integracji społecznej. To inwestycja za ponad półtora miliona złotych (!) Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury z budżetu gminy na ten cel wydaliśm...

więcej
09.102023

Pieniądze na Ochotnicze Straże Pożarne

Wszystkie jednostki OSP z terenu naszej Gminy mają możliwość uzyskania środków zewnętrznych na swoją działalność. Do dyspozycji strażaków, razem z Lokalną Grupą Działania, oddamy blisko 65 tysięcy złotych. Rozmawiamy o potrzebach jednostek i kwestiach formalnych. Cieszę się, że możemy jeszcze z tej perspektywy finansowania zasilić budżety naszych jednostek.

więcej
28.092023

10 mln zł na drogi w całej gminie

Ponad 10 mln zł na remont dróg, chodników i budowę oświetlenia w Gminie Lesko. Dwie firmy, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Sanoka oraz Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Zbigniew Prasoł, Małgorzata Prasoł-Pawlak spółka jawna z Ustrzyk Dolnych wykonają dla Gminy Lesko przebudowy i remonty gminnych dróg i ulic w Lesku i sołectwach na łączną kwotę 10 419 257,74 zł! To rekordowa suma w historii naszego samorządu. W Lesku przebudowa dróg dotyczyć będzie ul. Smolki, ul. Kaczkow...

więcej
01.092023

Akty nadania stopnia awansu zawodowego

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, w miejskim ratuszu Burmistrz Adam Snarski uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W tym roku po zdaniu egzaminu ślubowanie złożyło czworo pedagogów pracujących w szkołach podstawowych Gminy Lesko: - Pani Magdalena Cymerman-Kowalik - Pani Anna Szal - ks. Maciej Marszałek - Pan Michał Ząbkiewicz Akt powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej otrzymała P...

więcej
23.082023

Średnia Wieś remont kanalizacji za kwotę 1 899 700...

Za kwotę 1 899 700,00 zł (!!) pozyskanych przez Gminę Lesko z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyeliminujemy nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dzięki wymianie rur wodociągowych pozbędziemy się nieszczelności na sieci i stracie wody, a mieszkańcy osiedla w Średniej Wsi będą mogli korzystać z wody o lepszych parametrach jakościowych. W ramach zadania wyremontowana kanalizacja deszczowa spowoduje także poprawę stanu dróg na osiedlu. #działaMY #pracujeMY #dlaWas Miasto i Gm...

więcej
08.082023

Ścieżka pieszo-rowerowa przy rondzie

Trwają prace nad utworzeniem nowej ścieżki pieszo - rowerowej, która poprawi komunikacje od strony centrum miasta z parkingiem przy rondzie. Powstaje tu również infrastruktura dla podróżujących z toaletami, a jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę parkingu przy rondzie.

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam