Adam Snarski

Moja praca – Bruksela

18.012016

Projekt KINO-TEATR dla Polonii w Belgii

Całkiem niedawno podpisywałem petycję przeciwko zakodowaniu kanału TVP Kultura dla Polaków żyjący poza granicami kraju. Już wtedy pojawiła się w mojej głowie wizja projektu, który podtrzyma więzi Polaków z polską kulturą, jak także ułatwi dostęp do wartości jakie niesie za sobą tożsamość narodowa i kulturowa. W związku z powyższym, z mojej inicjatywy powstał w Belgii projekt KINO-TEATR -PL dla Polonii przebywającej w stolicy Unii Europejskiej. Projekt swoim zamierzeniem pragnie podtrzymywać więzi Polaków...

więcej
03.012016

Zaproszenie na konferencję w Brukseli

Nowy Rok przynosi nowe działania, które mają na celu podniesienie świadomości Polonii w zakresie zagadnień prawniczych z elementem międzynarodowym. Wraz z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji zapraszam polskich emigrantów z Belgii na konferencję pt. ''Instytucje pomocy prawnej w świetle regulacji wybranych państw europejskich” w ramach projektu „Systemy prawne państw Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-porównawcze”. Poprzednio zorganizowana konferencja w oparciu o prawo rodzinne pokazała, że P...

więcej
29.122015

Adam Snarski Polakiem Roku Belgia 2015!

Polonia głosująca przyznała w moje ręce nagrodę Polaka Roku Belgia 2015! Drodzy Państwo, teraz na spokojnie patrzę tak na tę nagrodę, przypominają mi się siłą faktu moje pierwsze chwile gdy życie zmusiło mnie aby znaleźć się tu w Brukseli. Jestem jednym z najszczęśliwszych Polaków żyjących tu i teraz w Brukseli. Otrzymałem nagrodę która dla mnie jest wyrazem Waszego poparcia dla tego co tworzę i organizuję przy Domu Polskim , EWSPA i portalu IPSA24. Odbieram to jako najwyższe wyróżnienie, gdyż dokonane p...

więcej
28.122015

Nieprecyzyjne wsparcie Polaków za granicą

Jakie są efekty  wykonywania zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą ukierunkowanych na podtrzymywanie więzi z krajem i wspomaganie migracji powrotnych? Ministerstwo Spraw Zagranicznych kierowanymi projektami do Polonii próbuje umacniać więzi emigrantów z krajem. Jako swój cel stawia także próbę przekonania Polaków do powrotu do kraju.  Działania te są jednak bardzo nieprecyzyjne, niedające się do jakiegokolwiek rozliczenia oraz zbadania ich efektywności.  Działania Państwa, które maj...

więcej
18.122015

Wzmocnienie ochrony danych osobowych

Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś tekst rozporządzenia i dyrektywy w sprawie europejskich przepisów o ochronie danych. Może to oznaczać, że po trzech latach zbliżamy się wreszcie do zakończenia prac nad reformą. Decyzja Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) może oznaczać, że być może jeszcze w tym roku projekt trafi pod głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego. Ochrona danych osobowych stanowi prawo podstawowe wszystkich  Europejczyków, ale obywatele ...

więcej
02.122015

Sercem i pracowitością dla Polonii

Z racji mego urodzenia, dzieciństwa, lat szkolnych, ale i emocji pozostałej do dziś, gmina i małe miasteczko to właśnie moja Mała Ojczyzna. Dlatego niezmiernie jest mi miło, że portal egminy.eu zainteresował się tym co robię, nad czym się pochylam - dla samorządu oraz dla Polonii w Belgii. ''(...) Prowadząc Dom Polski jak i koordynując EWSPA praktycznie prawie 24 godziny na dobę przebywa wśród Polonii. Będąc jednocześnie bystrym obserwatorem życia społecznego bardzo szybko zorientował się i zauważył jak w...

więcej
01.122015

Instytucje pomocy prawnej w Europie – konfer...

Państwa do udziału w konferencji pt. ''Instytucje pomocy prawnej w świetle regulacji wybranych państw europejskich” w ramach projektu „Systemy prawne państw Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-porównawcze”.  Konferencja odbędzie się w Domu Polskim przy EWSPA w Brukseli, Chaussee de Vleurgat 159, 1050 Bruxelles'' dnia 9 stycznia 2016 roku o godzinie 17:00 Podczas konferencji wysłuchamy wystąpień m.in. : 1. Prawo do sądu i jego ograniczenia w świetle aktów prawa międzynarodowego (prof. Roman W...

więcej
27.112015

Zajęcia pozalekcyjne dla polskich dzieci i młodzie...

Jako inicjator wraz z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji oraz Domem Polskim w Brukseli proponuje Państwu w nadchodzącym roku akademickim 2015/2016 zajęcia pozalekcyjne  w Polonijnej Szkole Weekendowej oraz II edycję Akademii Małego Prawnika.  Polonijna Szkoła Weekendowa, Akademia Małego Prawnika oraz ArtPark to zajęcia uzupełniające edukacje polskich dzieci i młodzieży w szkołach belgijskich. Zajęcia w Polonijnej Szkole Weekendowej oraz w Akademii Małego Prawnika odbywają się co dwa tygodnie ...

więcej
05.112015

Wolność Internetu w całej Europie

Dzisiaj na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zostały przyjęte zasady gwarantujące wolność internetu w całej UE. Także zakaz opłat "roamingowych" za korzystanie z telefonów komórkowych za granicą (na obszarze UE), zacznie obowiązywać od czerwca 2017 roku a przejrzyste zasady dotyczące prawa do dostępu do internetu staną się obowiązującym prawem, zgodnie z dzisiejszym przyjętym przez Parlament nowym pakietem telekomunikacyjnym. Zniesienie opłat za roaming było przez wszystkich długo oczekiwane: prz...

więcej
12.102015

13 edycja OPEN DAYS w Brukseli

Trwa 13 edycja ''OPEN DAYS'' w Brukseli - blisko 6 tys. przedstawicieli samorządów i ekspertów bierze udział w dorocznym Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. „Dni Otwarte" to seria debat i warsztatów organizowana przez Komisję Europejską i Komitet Regionów, unijny organ doradczy, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów z całej UE. Efektem tych działań jest wypracowanie rozwiązań, dzięki którym podmioty gospodarujące środkami oraz ich beneficjenci wracają do domu bogatsi o nową wiedzę i pomysły. Za...

więcej
06.102015

Zauważać ludzi twórczych i kreatywnych

Mała satysfakcja. Organizując różne działania przy Domu Polskim EWSPA w Brukseli oraz na złożonej przeze mnie społeczności IPSA24 Belgia staram się zauważać ludzi twórczych i kreatywnych. Próbuje pokazać im, że warto iść do przodu, że warto uwierzyć w siebie, pokazywać się światu. Jedną z takich osób jest Damian Basiński. Oczywiście że wszystko zawdzięcza sobie, swej pracowitości i pasji. Pisze o tym dlatego aby pokazać, że kreatywność to postawa bardzo pożyteczna. I bez względu na to czy zamieszkuje się ...

więcej
01.102015

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 European University of Law and Administration polskich studentów mieszkających na terenie Belgii, którą miałem przyjemność otworzyć i poprowadzić.  Witamy studentów w naszych progach! Życzę wielu sukcesów naukowych!

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam