Adam Snarski

Miasto i Gmina Lesko – aktualności

02.012023

53 miliony złotych pozyskane w cztery lata!

Jak na kilku slajdach, przejrzyście dla Wszystkich zawrzeć dokonania 4 lat kadencji na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Lesko? Spróbuję. Bo mimo przeszkód, od 4 lat, wraz ze świetnym zespołem, świetnymi pracownikami, którym ufam i mogę na nich polegać w każdej sytuacji, wcielamy w życie ambitny plan przedwyborczy, na który umówiłem się, i co do którego zobowiązałem się, z mieszkańcami. W tym czasie pozyskaliśmy dla Was, dla Gminy ponad 53 miliony złotych! Od pierwszego roku kadencji miasto, a...

więcej
30.122022

Aż 2 008 800,74 zł pozyskanych dla Średniej Wsi

Departament Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora OT KOWR w Rzeszowie dotyczący wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Lesko bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości aż 2 008 800,74 zł!! Nasz wniosek do Dyrektora dotyczył przeznaczenia tej kwoty na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przepompowni służącej mieszkańcom osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Średnia...

więcej
29.122022

Postęp prac przy Źródełkach Mineralnych

Kilka ujęć z dzisiejszej pracy w terenie. Kolejny krok ku modernizacji Źródełek Mineralnych. Inwestycja zaczyna nabierać kolorów. Trwają jeszcze prace. Również taras widokowy na Baszcie wymaga jeszcze dodatkowych robót dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Jak wszystko skończymy, to będziemy mieć, dwie imponujące atrakcje turystyczne. Perełki w naszej Gminie Mając na względzie ostatnie wydarzenia - wszystko zostanie okamerowane.

więcej
17.122022

V Leski Jarmark Bożonarodzeniowy

V Leski Jarmark Bożonarodzeniowy. Dziękujemy wszystkim wystawcom, artystom, naszym mieszkańcom i turystom! Zaczynamy wielkie przygotowania do Wigilii. To już tylko tydzień. Organizator: Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku oraz Miasto i Gmina Lesko Pamiętajmy na ten czas - i nie tylko - o cieple wzajemnym, ludzkim. O życzliwości, pomocy sąsiedzkiej, choć małej ofiarności dla bardziej potrzebujących od nas. Fot. Beata Fotografuje Beata Czyżewska.

więcej
08.122022

Oczyszczalnia ścieków w Lesku zmodernizowana

Obok spraw społecznych, sportowych, turystycznych są również realizowane te bardziej przyziemne jak drogi, oświetlenia oraz związane z infrastrukturą wodno-ściekową. Kolejna duża inwestycja została ukończona. Udało się zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Lesku. Dofinansowanie z UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) ponad 8 mln zł. Całość zadania około 13 mln. #pracujeMYdalej #rokinwestycji #przyszloscpokolen #burmistrzsnarski #gminaLesko

więcej
05.122022

Sprzedaż węgla w Gminie Lesko

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy przekazywanie informacji o możliwości zakupu paliwa stałego. Czekaj na kontakt telefoniczny od Gminy! (prosimy nie dzwonić osobiście, osoby będą informowane zgodnie z kolejnością złożenia wniosku uwzględniając ilość węgla będącego w dyspozycji Gminy Lesko) Po telefonicznym otrzymaniu informacji: Zapłać za wskazany asortyment w ciągu 3 dni od otrzymania informacji Dane do przelewu: konto bankowe Gminy Lesko Bank Gospodarstwa Krajowego 81 1130 1105 0005...

więcej
29.112022

Alejki na leskim cmentarzu

Jedna z dwóch alejek na leskim cmentarzu jest już ukończona. Przy drugiej trwają jeszcze prace. Zadanie zlecone z budżetu Gminy. Dziękuję za wykonanie Pracownikom LPK. Mieszkańcy Gminy, zgłaszajcie swoje prośby również w grupie Adam Snarski mieszkańcy . To co będzie możliwe technicznie, zgodnie z kompetencjami Gminy i finansowo, będę na bieżąco zlecał do wykonania. #pamiętamy #modernizujemy #niewszystkonaraz #krokpokroku

więcej
29.112022

Wspólna komunikacja w Bieszczadach

Blisko 10 milionów na działania komunikacyjne w Bieszczadach. DziałaMY dalej w zakresie komunikacji publicznej, której do niedawna właściwie w ogóle w Bieszczadach nie było. Więcej informacji na Miasto i Gmina Lesko Wszelkie sugestie co do siatki połączeń i godzin odjazdów/przyjazdów kursów na terenie Gminy Lesko proszę zgłaszać na maila gmina@lesko.pl

więcej
20.112022

Świetlica w Jankowcach oddana do użytku

Kolejna, duża inwestycja oddana w ręce mieszkańców. #przyszloscpokolen #rokinwestycji Otworzyliśmy dzisiaj świetlicę wiejską w Jankowcach. #obiecanezrealizowane Budowa rozpoczęła się 4 sierpnia 2020 roku i wykonywana była w dwóch etapach. W pierwszym, za kwotę ponad 311 tys. zł pochodzących w całości z budżetu Gminy Lesko wykonane zostały prace rozbiórkowe starego budynku, prace ziemne oraz fundamentowe i konstrukcje piwnic. W drugim, z pozyskanego 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwes...

więcej
09.112022

Droga w Manastercu za prawie 100 tysięcy zł

Kolejne zadanie drogowe w Gminie Lesko ukończone. W tym roku z dotacji przyznanej nam przez Województwo Podkarpackie skorzystali mieszkańcy Manasterca. W miejscowości wykonana została budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na długości 400 m. W zakresie robót wykonawca zrealizował głównie: - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - podbudowę z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm; - ułożenie warstwy ...

więcej
26.102022

Remont świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej

#dzialaMY Rozpoczynamy prace przy budynku w Bezmiechowej Dolnej. Dziś podpisana została umowa na remont i wyposażenie filii biblioteki (świetlica wiejska) z programu "Infrastruktura Bibliotek 2021-2025". Koszt całkowity zadania to 1 517 949 zł, z czego 1 249 696 zł pochodzi z otrzymanego dofinansowania. Wykonawcą robót została Firma Budowlana „ORLEF”. #bezmiechowadolna #przyszloscpokolen

więcej
21.102022

Dofinansowanie unijne 305 000 zł na laptopy

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany ze środków unijnych w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Dofinansowanie wyniosło 305 000 zł.

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam