Adam Snarski

Miasto i Gmina Lesko – aktualności

25.072015

Senior – Wigor, ale bez Leska

W poście z 8 czerwca pisałem o programie na dofinansowanie dziennych domów SENIOR-WIGOR z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej . Doskonale wiem, że moja informacja dotarła do dojrzałych mieszkańców Leska. Tylko czy dotarła też i do urzędu? Przecież aktywnych seniorów w Lesku nie brakuje. Seniorzy są aktywni, chcą i powinni realizować swoje pasje, a obowiązkiem miasta jest stwarzać warunki do ich realizacji. Była ku temu fantastyczna okazja, aby zdobyć pieniądze na ten cel. I to nie małe pieni...

więcej
24.072015

Aktywizacja osób bezrobotnych Podkarpacie

Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia na Podkarpaciu w ramach dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Do końca lipca br. powiatowe urzędy pracy z Podkarpacia mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które będą aktywizować osoby bezrobotne. W sierpniu ruszy nabór wniosków również dla bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój (POWER ). Zamierzeniem jest osiągnięcie efektu synergii tych dwóch programów: RPO i POWER, bo taki sposób zwielokrotn...

więcej
20.072015

Gdzie szukać pieniędzy Lesko

W 2013 roku Pani Burmistrz Leska była na drugiej pozycji pod względem wysokości zarobków burmistrzów w rejonie Podkarpacia (11 300 zł miesięcznie). W momencie, gdy Pani Burmistrz miała większość w radzie gminy, a miasto nie zatrudniało sekretarza urzędu, radni zdecydowali (właśnie tą większością głosów) o podwyżce dla Pani burmistrz o 1 700 złotych. Swoją decyzję argumentowali tym, że Pani Burmistrz ''pracuje za dwóch''. I miałoby to sens, choć wysokość pensji miesięcznej w stosunku do skromnego stanu bud...

więcej
13.072015

Partycypacja społeczna – elementem samorządu...

W Polsce pierwsze po transformacji wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990. Dzisiaj – 25 lat później obywatele coraz bardziej chcą mieć wpływ na swoje otoczenie. W mojej ocenie – bardzo dobry kierunek. Oznacza, że mieszkańcy samorządów mają coraz większą świadomość, że samorząd tworzą oni sami i to dla nich jest to co uda się wspólnie z władzami wypracować. Niestety, nie każdy samorząd potrafi pracować w myśl zasady, że to właśnie mieszkańcy powinni ”rządzić” miastem, a nie tylko sama władza. O ile...

więcej
02.062015

Inwestowanie w grunty wymaga współpracy

Ponad 200 uczestników brało udział w czterech panelach tematycznych podczas II Ogólnopolskiej Konferencji ”Tereny Inwestycyjne w Polsce”. W trakcie I panelu zebrani eksperci starali się odpowiedzieć co decyduje o atrakcyjności danej lokalizacji pod inwestycje rekreacyjne i hotelowe. Kluczowym elementem wpływającym na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów pod obiekty rekreacyjne jest rozwój transportu. Debata dotyczyła także zagadnień znaczenia handlu dla rozwoju miast oraz trudnościach związanych z r...

więcej
22.052015

Szansa na oddłużenie samorządów

Narodowy Fundusz Środowiska w planuje wydać w 2015 roku 6,1 mld zł. Z czego 3,8 mld zł ma pochodzić ze środków UE. W tym roku ma ruszyć program skierowany do zakładów przemysłowych, a także dla samorządów borykających się z długami. 13 maja w trakcie konferencji prasowej Prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha poinformowała, że w tym roku ruszy program skierowany m.in. do samorządów, które ze względu na swoje zadłużenie nie mogłyby prowadzić inwestycji finansowanych ze środków europejskich. Piszę o tym w na...

więcej
26.042015

Europejski Kongres Samorządów

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie w dniach 4 i 5 maja 2015. W programie znajdzie się około 60 wydarzeń podzielonych na 4 ścieżki tematyczne: gospodarka, finanse, środowisko i społeczeństwo, obejmujące bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę. Tematem wiodącym spotkania będą szanse i wyzwania, jakie stawia przed samorządami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej regiony będą...

więcej
09.042015

Bezpieczeństwo fundamentem miasta

Przeglądając informacje, komunikaty płynące z leskiej policji oraz z portalu lesko.net.pl zaczynam zadawać sobie pytanie czy Lesko stało się mniej bezpiecznym miastem? Jeśli tak to jaki jest tego powód. Ostatnie informacje jakie wyczytałem z komunikatów: ”Policjanci zatrzymali sprawców rozboju”, ”Pobił i okradł swojego sąsiada”, „Policjanci zatrzymali sprawcę pobicia”, ”Pobicie dwudziestolatka”. Czy tylko ja mam wrażenie, że negatywne działania nasilają się w tym pięknym mieście? I czy to nie wynika z bra...

więcej
29.032015

Zatrzymać młodych w Lesku

Czytam różne statystyki, publikacje i myślę jak przerażające jest to ilu młodych ludzi ucieka z miasteczek podkarpackich za chlebem albo do dużych aglomeracji albo niestety poza granice naszego kraju. A trzeba mieć tez świadomość, że statystyki te i tak zaniżają problem, gdyż część młodych ludzi wyjeżdżając poza granice formalnie nadal widniej w ewidencjach ludności. Ostatnio szukam w głowie pomysłów, sugestii, podpowiedzi co zrobić aby ten stan zmienić. Nie ukrywam, że w tym przypadku natychmiast przypom...

więcej
06.032015

Skutki złego zarządzania OPP Lesko

Uwierzcie mi Drodzy Leszczanie, absolutnie nie miałem ochoty pisać o sytuacji w jakiej znalazło się OPP w Lesku. Zwłaszcza, że moje obowiązki brukselskie po prostu absorbują mnie ostatnio prawie 24 godziny na dobę. Informację o likwidacji zobaczyłem dosłownie w trzy dni po umieszczeniu na swoim fanpage propozycji przemyślenia i utworzenia w Lesku „inkubatora przedsiębiorczości aby motywować miasto do rozwoju. W dzisiejsze popołudnie dochodzę jednak do wniosku, że nie mogę tego przemilczeć, a przede wszyst...

więcej
02.032015

Inkubator przedsiębiorczości dla Leska

Słów kilka o propozycji dla Leska. Propozycja, która mogłaby pomóc istniejącym jak także nowym przedsiębiorcom na leskim rynku. Wpadła mi wczoraj w oczy na portalu lesko.net.pl bardzo ciekawa propozycja projektu 5.2 PO „Innowacyjna Gospodarka, którego głównym celem jest: Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego. Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, po...

więcej
04.022015

Budżet partycypacyjny Leska

Mieszkańcy Leska mogliby decydować, jako zwykli obywatele, na jakie cele zostaną wykorzystane pieniądze z budżetu miasta. Od kilku lat prawo umożliwia przeznaczenie od 1% do 2% budżetu miasta czy gminy na projekty obywatelskie. Oczywiście musi też zaistnieć wola Urzędu Miasta by powołać zespół koordynacyjny, opracować regulamin, ustalić dyżury etc. z pełną świadomością, że proces przygotowania budżetu partycypacyjnego wymaga czasu, cierpliwości i odpowiednich nakładów finansowych, a jakość przygotowań bez...

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam