Adam Snarski

Audyt wewnętrzny

W 2022 roku ukończyłem studia podyplomowe na kierunku ”Audyt wewnętrzny”, które realizowane były przez Uniwersytet Rzeszowski. Równocześnie otrzymałem certyfikat ”Audytora Wewnętrznego”, który został nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

W latach od 1.09.2020 do 1.09.2022 odbywałem dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego w łącznym wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu związaną z prowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem certyfikowanego audytora.

W międzyczasie odbywałem szereg kursów, prelekcji oraz szkoleń. Brałem udział oraz wygłaszałem prelekcje m.in. podczas XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcyjni i Zwalczania Oszustw’’, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, V Podkarpackiego Forum Audytu, prelekcja ”Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w pandemii’, Krajowej konferencji kontroli zarządczej 2020 w Warszawie. Uczestniczyłem także w kursach ”audytu wewnętrznego prowadzonych przez Studium Prawa Europejskiego.

W 2023 roku podjąłem współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami z przedmiotu ”System kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej”.

W styczniu 2023 roku zostałem także członkiem Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

Od stycznia 2023 roku jestem również wpisany na Krajową Listę Audytorów Wewnętrznych – sprawdzisz klikając TUTAJ

Oprócz swojej pracy w samorządzie oraz dydaktycznej, wykorzystując zdobyte wykształcenie i doświadczenie, zajmując się aktywnie prowadzeniem audytów wewnętrznych oraz kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, ale również w sektorze prywatnym.

Forma współpracy opiera się na umowie zlecenie.

Zapraszam do kontaktu: adamsnarski@kontakt.pl

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam