Adam Snarski

Czynsz za dzierżawę bez podwyżek!

✅Szanowni Państwo w dniu 28 grudnia 2018 r. podpisałem Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych mienia komunalnego Gminy Lesko. Skorzystałem ze swojej decyzyjności i wszystkie stawki ustaliłem na poziomie roku ubiegłego, bez żadnych podwyżek. Tam gdzie tylko mogę, gdzie nie jestem związany obligatoryjnymi podwyżkami wynikającymi z organizacji systemów odgórnie (ustawowo) szukam oszczędności oraz funduszy na nowe inwestycje. Jednak tak jak obiecałem w kampanii – nie będę tego robił kosztem mieszkańców. Moim celem jest wspierania rozwoju mieszkańców i Gminy, bez zaglądania do kieszeni naszej społeczności lokalnej.

➡Dotychczas obowiązywały aż cztery zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lesko regulujące kwestie wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych. Nowym Zarządzeniem ujednoliciłem przepisy dotyczące ustalenia stawek czynszu za nieruchomości wydzierżawiane, stanowiące własność Gminy Lesko.

✅Istotnym, z punktu widzenia wszystkich dzierżawców nieruchomości gminnych, jest fakt, że stawki czynszu za dzierżawę w 2019 r. pozostają bez zmian, tj. na poziomie z roku 2018.
✅Za dzierżawę nieruchomości zajętych pod garaże, obowiązywać będzie nadal stawka w wysokości 3,00 zł/m2 brutto/miesięcznie. 
✅Również na tym samym poziomie, tj. 0,60 zł za ar miesięcznie, jednak nie mniej niż 15,00 zł/miesięcznie, pozostaje stawka czynszu za dzierżawę nieruchomości na cele rolne oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, nie wyłączając produkcji ogrodniczej i sadowniczej. 
✅Nowością, w stosunku do dotychczas obowiązujących zarządzeń regulujących zagadnienia dzierżaw, jest dzierżawa nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności edukacyjno-sportowej na potrzeby klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, których działalność związana jest z edukacją i rozwojem dzieci i młodzieży. Stawka czynszu dzierżawnego na ten cel ustalona została na poziomie 0,03 zł/m2 brutto/ miesięcznie, jednak nie mniej niż 15 zł/miesięcznie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam