Adam Snarski

Dom Polski z mojej inicjatywy w Brukseli

14 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie projektu z mojej inicjatywy Domu Polskiego w Brukseli.  Poniżej przedstawiam artykuł o otwarciu z polonijnej gazety.

W okazałym budynku 14.04.2013r z siedzibą przy ulicy Chaussée de Vleurgat w Brukseli przy wypełnionej po brzegi sali, odbyło się uroczyste otworzenie podwoi DOMU POLSKIEGO.

Gościli:

prof. dr hab. Jerzy Józef Wiatr polski socjolog i politolog, profesor i wykładowca akademicki, poseł na Sejm I, II i III kadencji, były minister edukacji narodowej.

dr Dariusz Czajka – doktor nauk prawnych, adwokat, wieloletni sędzia sądów powszechnych z Polsce, specjalizacja w prawie handlowym, logika, prawo upadłościowe i naprawcze. Profesor nadzwyczajny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, prezes Zrzeszenia Prawników Polskich Oddziału w Warszawie.

Malgorzata Wirtek – Dyrektor Generalna, Prodziekan EWSPA z Warszawy. Nadzorująca program studiów w EWSPA realizowany przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo – badawczych oraz przez praktyków – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Główne specjalności studiów realizowanych w ramach kierunku PRAWO: psychologia sądowa, prawo i administracja europejska, doradca prawa i finansów w biznesie, opiekun prawny osób starszych i niepełnosprawnych, prawna ochrona wizerunku osób publicznych, prawo i finansowanie ochrony środowiska. Osoba kompetentna pełna twórczych idei.

Adam Snarski pełnomocnik EWSPA i Domu Polskiego w Brukseli, opiekun grup w Brukseli. Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja w EWSPA, absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo w EWSPA.

Jolanta Bogdańska Absolwentka EWSPA. Prawnik współpracujący z EWSPA i Domem Polskim. Absolwentka EWSPA studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo. Jest głównym filarem w tworzeniu Domu Polskiego, uczynna i otwarta na wszystkie zapytania, jakie są kierowane pod adresem Polskiego Domu.

Ambasador Jerzy Drożdż. Zastępca Kierownika Stałego Przedstawicielstwa

Doktor filozofii Marian Apostol Groupe PPE Au Parlament European. Absolwent EWSPA.

Oraz przedstawiciele placówek z innych państw.

W przedmowie Pan prof. dr hab. Jerzy Józef Wiatr powitał publiczność, opowiadając o trudach, jakie niosą ze sobą integracje środowisk polonijnych w świecie. To ogrom pracy, zapału ludzi z pasją. Zapewniał że to my Polonia jesteśmy twórcami naszej przyszłości, w nauce i sztuce. Siedziba Domu Polskiego może zaistnieć jako droga do dalszej kariery i działania każdego z nas. A Polonii w Brukseli jest już ponad 30 000, więc tyle ile ludzi, tyle inspiracji do działania. Pomysłodawcy chcą szczególnie zainteresować teatrem, poezją i prozą, malarstwem, rzeźbą, etc.

Pan dr Dariusz Czajka zapewniał że ,,jesteśmy otwarci na każdą współpracę, na każdy nowy pomysł, gdzie zależy to tylko od państwa’’. Czekamy na określone projekty i ich realizacje. Będziemy wydawać foldery informacyjne informując państwa na bieżąco o wszystkich imprezach. Generalnie darmowe porady, jakie oferujemy w Domu Polskim sa już dużym osiągnięciem na starcie.

Organizatorzy proponują współpracę partnerską dla wielu dziedzin artystycznych. Ważną kwestią dla funkcjonowania jest wielokierunkowe wspólne działanie koncentrując się na naszych założeniach. Chcemy zapraszać prominentów, chcemy zneutralizować relacje w Belgii. Myślimy o czwartej fali polskiej. Naszą ideą jest wymiana myśli i celów. Wszyscy jesteśmy obywatelami i współmieszkańcami Europy.

Jest wiele dziedzin, z których czerpiemy natchnienie. Z pewnością jedną z ważniejszych jest teatr, opera, operetka, sztuka, architektura, sztuki wizualne, malarstwo, film, muzyka. Ważnym jest oczywiście silny kreatywnie bodziec wewnętrzny, uwikłany w relacje artystyczne. To proces, któremu zamierzamy stawić czoła.

Adam Snarski: Absolwent EWSPA. Kooperuje studenckie porady w Klinice Prawa co można porównać do odmiany prawniczych biur pomocy społecznej. Studencka pomoc prawna kierowana jest przede wszystkim do ludzi niezamożnych, których nie stać na skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Studenci kliniki niosą pomoc Polonii przebywającej w Belgii. Rzetelność Kliniki Prawa przejawia się tym, ze wszystkie sprawy prowadzone przez studentów, sprawdzone zostają przez kadrę naukowa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Koncentruję się na celu, a później rezultatach gdzie optymistycznie patrzymy w przyszłość. Realizacja idei planów integracji w Polskim Domu, w systemie edukacyjnym nie należy do łatwych przedsięwzięć. Mamy już poniekąd, wyrazisty obraz i szkic działania. Oferta, jaką państwu proponujemy jest na różnym poziomie zaawansowania i czeka na uruchomienie.

Pomysłodawcy i założyciele postrzegają Dom Polski, jako swoisty warsztat rozwojowy w przyszłości, oraz jako punkt wyjściowy pomysłów i umiejętności całej wspólnoty polonijnej. Niezależnie od grup zawodowych, pokoleń czy warstw społecznych. Pragniemy zainicjować każdego chętnego do współpracy. Liczymy na aktywną, długotrwałą i owocną współpracę oraz stałą i cykliczną inspirację. Polonio belgijska stwórzmy razem nasze miejsce w Brukseli, właśnie w Domu Polskim. Twórzmy wspólnym nakładem edukacje, szkolenia tematyczne, warsztaty, wykłady otwarte, spotkania łączące pokolenia polonijne. Integracja w barwach biało – czerwonych.

Na zakończenie uroczystego otwarcia goście zaproszeni byli do wzięcia udziału w kontynuowaniu rozmów przy lampce wina. A nade wszystko jak przystało na rodzinną i gościnną tradycje polską, rozmowa o roli kultury i edukacji w integracji środowisk polonijnych o wspólnych spostrzeżeniach i planach w kulturze i oświacie. Otwarcie Domu Polskiego z pewnością przyczyni się do umocnienia i rozwoju przyjaźni również między Polską a Belgią.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam