Adam Snarski

Kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w Hoczwi za nami!

Kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w Hoczwi za nami! Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach projektu Uniwersytet Samorządności. ????
✅„Uniwersytetu Samorządności” to program na rozwój wsi, a konkretnie na dofinansowanie remontów oraz wyposażenia świetlic wiejskich w swoich gminach. Umowę podpisałem w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim, a z ramienia Zarządu Województwa sygnował je Pan Wicemarszałek Piotr Pilch.
✅„Uniwersytet samorządności” to dwuetapowe działania wpływające na rozwój samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych w ramach przyjętej koncepcji objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Samorząd Województwa Podkarpackiego na wsparcie 16 gmin przeznaczył ponad 230 tys. zł.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam