Adam Snarski

Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Grono Pedagogiczne!
Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Dzisiaj pierwszy dzień Waszej nauki szkolnej, roku szkolnego 2020/2021, po dosyć trudnym dla wszystkich czasie. Praktycznie przez prawie pół roku spędziliście go wszyscy na zdalnym nauczaniu. Zatem, wszyscy jesteśmy bardzo normalności edukacyjnej i wychowawczej. Oczywiście wydźwięk słowa „normalność” musi mieć w chwili obecnej inne znaczenie, taki, któremu przyświecać musi odpowiedzialność epidemiologiczna, a co za tym idzie, i trzymanie wszelkich obostrzeń sanepidowskich, pozwalających zarówno uczniom jak i nauczycielom na bezpieczną edukację, czego Wam z całego serca życzę.
Jestem szczęśliwy jako Burmistrz Miasta, że powracacie Drodzy Młodzi Ludzie do ławek szkolnych, do swoich przyjaciół, do edukacji zbiorowej, gdyż przebywając w społeczności, uczycie się żyć w szerszej rodzinie, nabywacie umiejętność funkcjonowania w zespole, czy po prostu otwieracie się na drugiego, innego człowieka. Zawsze pamiętajcie o tym, że „Wasze prawo kończy się tam gdzie zaczyna się prawo drugiego człowieka”. Rozwijajcie więc swoją mądrość, wrażliwość, tolerancję i odpowiedzialność za siebie i innych.
Szanowni Nauczyciele!
Wiem, że każde doświadczenie, nawet to najtrudniejsze, uczy nas wszystkich czegoś, dlatego tez uważam, że to czego doświadczyliście w drugim półroczu ubiegłego roku szkolnego, wzbogaciło Waszą wiedzę i rozwinęło umiejętności, które wykorzystacie w roku bieżącym. Życzę Państwu abyście mogli spokojnie realizować swoje programy nauczania bez kolejnych zaskoczeń i aby Wasz zapał do pracy i nowa energia, towarzyszyła Wam przez cały rok – służyła rozwojowi młodego pokolenia leszczan. Wierzę, że tak na pewno będzie, bo też wiem, że mam na swoim terenie wartościowych, mądrych i twórczych nauczycieli, za co Wam z tego miejsca Szanowni Państwo bardzo dziękuję.
Na koniec szczególne podziękowania ślę też Rodzicom za trud drugiego półrocza, za poczucie odpowiedzialności edukacyjnej za swoich pociech, licząc na dalszą wzorową współpracę Rodzice -Szkoła.
Szanowni Nauczyciele! Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Niech rok szkolny 2020/2021 będzie rokiem stabilnym, spokojnym, ale i szczęśliwym. Niech pozwoli na wszechstronny rozwój Waszych pasji i zainteresowań. Powodzenia!

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam