Adam Snarski

O Leskich przedsiębiorcach w Gazecie Bieszczadzkiej

Oczywiście, że lescy przedsiębiorcy chcą wspierać seniorów, bo Lesko chce być Gminą przyjazną przedsiębiorcom i seniorom. Chcemy żeby nasz region rozwijał swoją gospodarkę, pamiętając przy tym o projektach społecznych, podnoszących jakość życia wszystkich mieszkańców. A skoro można połączyć i jedno i drugie – to dlaczego nie? O naszych działaniach w Gazecie Bieszczadzkiej:

Ponad 20 leskich przedsiębiorców zadeklarowało chęć przyłączenia się do programu Ogólnopolska Karta Seniora. – Złożyli promesę, że w momencie, gdy burmistrz oraz Rada zdecydują się jednak na wprowadzenie karty, to dołączą jako partnerzy do projektu – wyjaśnia Adam Snarski, pomysłodawca wprowadzenia karty.

Pomysłodawcą wprowadzenia w Lesku Ogólnopolskiej Karty Seniora jest pochodzący z Leska Adam Snarski, prawnik oraz aktywista miejski. – 13 lutego wnosiłem do Burmistrz Leska Barbary Jankiewicz oraz Rady Miejskiej w Lesku wniosek o dołączenie leskich seniorów do Ogólnopolskiej Karty Seniora – informuje Adam Snarski.

Ogólnopolska Karta Seniora, to program, który umożliwia seniorom po 60 roku życia, skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO – Głosu Seniora, które wydaje Ogólnopolską Kartę Seniora. Partnerzy czyli przedsiębiorcy, udzielają zniżek na swoje produkty i usługi dla seniorów posiadających Kartę. W zamian za to, taki przedsiębiorca wpisywany jest na ogólnopolską listę podmiotów przyjaznych seniorom, co zwiększa popyt na usługi i produkty takiego przedsiębiorcy. W tej chwili na liście jest 1117 firm, i liczba ta nieustannie się powiększa.

Adam Snarski wyjaśnia, że przed wniesieniem wniosku do burmistrz Leska, skontaktował się ze Stowarzyszeniem Manko z Krakowa czy jest możliwość przyłączenia leskich seniorów do programu. – Stowarzyszenie dało naszej gminie zielone światło i wystosowało list intencyjny do burmistrz Leska. Burmistrz oraz Rada otrzymali również kosztorys (roczny koszt projektu dla gminy to 5 tys. zł), w zamian za co, seniorzy z gminy otrzymali by kartę seniora bezpłatnie i bezterminowo. Karta ta byłaby ważna na terenie gminy oraz co bardzo istotne – na terenie całej Polski. Karta umożliwia rabaty m.in. do lecznic, sanatoriów, uzdrowisk, ośrodków medycznych, zakładów aktywności zawodowej, oferty turystycznej, kulturalnej – wyjaśnia Adam Snarski.

Burmistrz Jankiewicz oraz Rada Miejska w Lesku w swojej odpowiedzi wskazali, że zniżki dla seniorów gmina Lesko udziela poprzez Spółkę Sport, i że użycza seniorom możliwość bezpłatnego korzystania z lokali użyteczności publicznej. – No tak, brakowało jeszcze tego, by seniorzy lescy płacili za korzystanie z Bieszczadzkiego Domu Kultury czy biblioteki – komentuje tą odpowiedź Adam Snarski. – Ponadto wskazują, że muszą uzyskać informacje o przedsiębiorców z naszej gminy czy są zainteresowani wejściem do projektu. Nie wskazują już jednak jakie kroki w tym celu podejmą i kiedy.

„W związku z tym, że nie wiemy czy Burmistrz oraz Rada podejmą działania by dołączyć Gminę do projektu, my – mieszkańcy bierzemy sprawy w swoje ręce – informuje na swojej stronie internetowej i profilu Facebookowym Adam Snarski.
Zapraszam chętnych przedsiębiorców z Gminy (duże firmy, jak i małe – fryzjerów, szewców, dentystów, lekarzy, właścicieli sklepów, piekarnie, firmy ubezpieczeniowe, restauracje i inne) na spotkanie 8 kwietnia 2018 roku w Starym Lisku (Lesko, Rynek 12), godzina 15:00.

Zapraszam również w tym dniu seniorów (60+) z Gminy Lesko.

Na spotkaniu zostaną przedstawione korzyści dla przedsiębiorców dołączających do projektu Ogólnopolska Karta Seniora oraz dla seniorów, którzy będą posiadać Kartę. – Obecnie na terenie całej polski z Ogólnopolskiej Karty Seniora korzysta ponad 70 tysięcy seniorów. Udział firmy w projekcie Ogólnopolska Karta Seniora może przyczynić się do zwiększenia ilości klientów naszej oferty. Zwłaszcza w sezonie letnim, gdy seniorzy z całej Polski przyjeżdżają w Bieszczady – przekonuje Adam Snarski.

8 kwietnia 2018 roku w Starym Lisku (Lesko, Rynek 12), godzina 15:00. 

Przedsiębiorców lokalnych, którzy chcieliby złożyć promesę przystąpienia do projekt i poprzeć wniosek do gminy, Adam Snarski zaprasza do kontaktu email: kontakt@adamsnarski.pl

Wśród bieszczadzkich gmin, partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora jest już gmina Ustrzyki Dolne.

Artykuł na stronie GAZETA BIESZCZADZKA: tutaj 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam