Adam Snarski

O mnie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lesko

 

Nazywam się Adam Snarski, jestem Leszczaninem – tu się urodziłem i wychowałem, mam 28 lat i jestem wyznania rzymskokatolickiego. Byłem radnym młodzieżowej Rady Miejskiej  w Lesku I kadencji. Posiadam tytuł magistra prawa oraz licencjat z administracji. Od 2

014 roku do 2017 r. byłem także Dyrektorem Domu Polskiego pracując dla Polonii  oraz  od 2016 roku Prodziekanem Zamiejscowego Wydziału Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Brukseli. W chwili obecnej jestem również doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – specjalność prawo administracyjne.

W działalności publicznej, od ponad sześciu lat skoncentrowany jestem na pracy dla Polonii. Za swe działania zostałem uhonorowany przez Polonię tytułem Polaka Roku w Belgii 2015 r. w plebiscycie organizowanym przez Ambasadę RP. Pracując na obczyźnie i spędzając w Belgii kilka miesięcy w roku nie zapomniałem o swojej lokalnej, małej ojczyźnie, którą na co dzień noszę w sercu i wracam do niej w każdej wolnej od pracy chwili, gdyż tu był, jest i będzie mój prawdziwy dom. Od ponad czterech lat wspólnie z mieszkańcami działam również na rzecz Miasta i Gminy Lesko, jako aktywista społeczny. Nieustannie rozmawiam z mieszkańcami i znam problemy towarzyszące naszej społeczności. Dla mnie najważniejsza jest praca z ludźmi i dla ludzi. Zainicjowałem i zaangażowałem się m.in. w sprawę wykluczenia komunikacyjnego Gminy Lesko, opowiadając się przeciw likwidacji transportu publicznego w Gminie. Podjąłem także próby dołączenia leskich seniorów oraz lokalnych przedsiębiorców do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wspierałem i pomagałem w pisaniu wniosków mieszkańców do Gminy o remonty naszych lokalnych dróg, zwracałem uwagę na problem infrastruktury oświetleniowej w Gminie.

Moją konkretną wizją jest Gmina z lepszą pracą dla mieszkańców, Gmina, która potrafi skutecznie zatrzymać u siebie młodych. Połączyć ich zapał i energię z doświadczeniem oraz mądrością życiową naszych seniorów. Bak pracy wiąże się z emigracją. Pozostawienie części rodziny w Gminie to rozłąka w której kontakt realny, rodzicom z dziećmi, dziadkom z wnuczkami, próbują zastąpić telefony i komunikatory internetowe. Dla mnie, priorytetem jest równeż aby do końca 2019 roku zmniejszyć bezrobocie w naszej Gminie do poziomu poniżej 10%.

Wiem, jak bardzo Gmina, dla swojego innowacyjnego  rozwoju, potrzebuje odpowiedzialnych inwestycji w tym, infrastruktury komunikacji publicznej i wiat przystankowych. W mojej ocenie, priorytetem dla Gminy jest również podjęcie działań zapewniających budowę naszej niezależnej gminnej komunikacji miejskiej łączące miasto i poszczególne sołectwa z okolicznymi gminami. Wiem, że mieszkańcy na to czekają. Wiem także, jak ważna dla nas – mieszkańców jest, budowa i modernizacja chodników, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, intensywna budowa parkingów w Gminie czy świetlic wiejskich.

 

Nasza Gmina potrzebuje nowej energii. Wybory samorządowe 2018 są doskonałą okazją do wspólnej dyskusji o strategii Gminy i o koniecznych zmianach.

Wierząc w dobre, mądre zmiany,  jako niezależny i bezpartyjny kandydat z poparcia mieszkańców, startuję na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Lesko. Ten otwarty urząd będzie oparty na energii i zapale do pracy ludzi młodych, na doświadczeniu i mądrości życiowej seniorów, jak także na wskazówkach innych, szerokich grup społecznych mieszkańców – przedsiębiorców, kół gospodyń wiejskich, klubów zainteresowań, stowarzyszeń, osób niepełnosprawnych, nauczycieli, inwestorów oraz turystów. Będąc Burmistrzem gwarantuję Państwu aktywną pro-społeczną kadencję innowacji, z zachowaniem tożsamości i historii lokalnej, i to na niej będę budował przyszłość pokoleń oraz markę naszej Gminy.

Dziś proszę o Państwa zaufanie i głos na mnie w zbliżających sie wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 roku.  

Adam Snarski

 

 

 

 

 

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam