Adam Snarski

Opaski ratujące życie rozdane seniorom

Gmina Lesko realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” który zakłada objęcie seniorów z terenu Gminy Lesko, po 65 roku życia tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką. Dzisiaj w Urzędzie Miasto i Gmina Lesko rozdaliśmy naszym seniorom lub ich opiekunom 40 opasek ratujących życie. Przeprowadzone zostało również szkolenie z użytkowania opasek. Zachęcamy jeszcze chętnych seniorów do wzięcia udziału w projekcie.
To nowoczesne rozwiązanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych i samotnych, dając możliwość szybkiej i prostej w formie, bo poprzez naciśnięcie jednego przycisku SOS wysłać sygnał do Centrum Teleopieki.
Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż).
Opaski posiadają funkcję monitorowania podstawowych funkcji życiowych, dlatego w sytuacji nagłej zmiany standardowych parametrów Centrum Teleopieki skontaktuje się z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam