Adam Snarski

Pozyskane środki zewnętrzne

25.012024

Spotkanie z mieszkańcami na osiedlu

Dziękujemy mieszkańcom osiedla za udział i dyskusję we wczorajszym spotkaniu dotyczącym przebudowy ulic Kmity, Smolki i Kaczkowskiego. Zgłoszone przez Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę. Będzie to największa w historii modernizacja jezdni, chodników i parkingów w tym rejonie, a jej wartość to aż 3 306 950,54 zł. Wiemy, że najpilnejszym Państwa oczekiwaniem jest zwiększenie ilości miejsc postojowych Prace będą trwały od lutego do października br. Rozpoczynamy od ulicy Kmity na odcinku o...

więcej
02.112023

Budujemy bulwary nad Sanem

Wspólnie z mieszkańcami w konsultacjach społecznych zdecydowaliśmy, że tak będą wyglądać bulwary nad Sanem – zagospodarowanie całej linii brzegowej Sanu po stronie basenu. Oprócz miejsc do rekreacji dla dzieci, dorosłych i seniorów, wybudujemy Pumptrack czyli tor do ćwiczeń na rowerze, rolkach, deskorolce. Wybudowany on zostanie na wzór jednego z największych tego typu urządzeń w Europie. Wybudujemy również street workout do ćwiczeń kalistenicznych oraz plac zabaw dla dzieci. Środki na ten cel chce...

więcej
12.102023

Otwarcie świetlicy w Bezmiechowej Dolnej

Kolejna inwestycja oficjalnie została dziś otwarta przez lokalną społeczność Bezmiechowy Dolnej. Tym razem stworzyliśmy filię Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku właśnie w tej miejscowości. Stworzyliśmy wspólnie z Panią Dyrektor Marią Petka-Fundanicz, Kołem Gospodyń Wiejskich, druhami z OSP Bezmiechowa oraz mieszkańcami, ich wspólne centrum integracji społecznej. To inwestycja za ponad półtora miliona złotych (!) Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury z budżetu gminy na ten cel wydaliśm...

więcej
09.102023

Pieniądze na Ochotnicze Straże Pożarne

Wszystkie jednostki OSP z terenu naszej Gminy mają możliwość uzyskania środków zewnętrznych na swoją działalność. Do dyspozycji strażaków, razem z Lokalną Grupą Działania, oddamy blisko 65 tysięcy złotych. Rozmawiamy o potrzebach jednostek i kwestiach formalnych. Cieszę się, że możemy jeszcze z tej perspektywy finansowania zasilić budżety naszych jednostek.

więcej
28.092023

10 mln zł na drogi w całej gminie

Ponad 10 mln zł na remont dróg, chodników i budowę oświetlenia w Gminie Lesko. Dwie firmy, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Sanoka oraz Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Zbigniew Prasoł, Małgorzata Prasoł-Pawlak spółka jawna z Ustrzyk Dolnych wykonają dla Gminy Lesko przebudowy i remonty gminnych dróg i ulic w Lesku i sołectwach na łączną kwotę 10 419 257,74 zł! To rekordowa suma w historii naszego samorządu. W Lesku przebudowa dróg dotyczyć będzie ul. Smolki, ul. Kaczkow...

więcej
23.082023

Średnia Wieś remont kanalizacji za kwotę 1 899 700...

Za kwotę 1 899 700,00 zł (!!) pozyskanych przez Gminę Lesko z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyeliminujemy nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dzięki wymianie rur wodociągowych pozbędziemy się nieszczelności na sieci i stracie wody, a mieszkańcy osiedla w Średniej Wsi będą mogli korzystać z wody o lepszych parametrach jakościowych. W ramach zadania wyremontowana kanalizacja deszczowa spowoduje także poprawę stanu dróg na osiedlu. #działaMY #pracujeMY #dlaWas Miasto i Gm...

więcej
08.082023

Ścieżka pieszo-rowerowa przy rondzie

Trwają prace nad utworzeniem nowej ścieżki pieszo - rowerowej, która poprawi komunikacje od strony centrum miasta z parkingiem przy rondzie. Powstaje tu również infrastruktura dla podróżujących z toaletami, a jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę parkingu przy rondzie.

więcej
05.082023

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 12 800,00 zł Gmina Lesko kontynuuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II. W związku z tym seniorzy zamieszkujący teren naszej Gminy objęci są tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w programie. Teleopieka to rodzaj usług opiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Seniorzy zostaną wyposażeni w opaski monitorujące pozwalające na wezwanie pomocy w...

więcej
04.082023

Urząd Gminy staje się bardziej dostępny dla osób z...

DOSTĘPNY SAMORZĄD - to program realizowany przez Gminę Lesko, który zakłada szereg rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Do tej pory zarówno w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1, jak i w Ratuszu zostały zamontowane tabliczki przydrzwiowe z kodem QR oraz opisem w alfabecie Braille’a. Zostały również zawieszone tablice informacyjno - nawigacyjne ułatwiające poruszanie się po obu budynkach. Zakupiona została pętla induk...

więcej
28.072023

Usuniemy kolejne tony azbestu

Dzięki kolejnemu dofinansowaniu dla naszej Gminy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy kontynuować usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji naszych mieszkańców! Program sukcesywnie prowadzony przez nas od początku obecnej kadencji pozwolił na pozbycie się do tej pory 113 ton tych niebezpiecznych dla naszego zdrowia i środowiska odpadów. Za szacowaną kwotę 47 054,00 zł, w tym 39 995,90 zł dotacji, odbierzemy i zutylizujemy około 67 ton. To rekordowy tonaż w...

więcej
21.072023

Remontujemy ulicę Berka Joselewicza

Został przekazany plac budowy ulicy Berka Joselewicza wykonawcy. Niebawem ruszają prace związane z remontem tej ulicy. Zakres prac obejmie m.in. wymianę nawierzchni, poszerzenie jezdni i chodnika oraz przebudowie odcinka kolektora kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Dodatkowo za pomocą płyt betonowych ażurowych zostanie umocniona skarpa. Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, prace powinny potrwać do końca bieżącego roku. Wartość inwestycji to 875 380 zł...

więcej
20.072023

Wyremontujemy ulicę Parkową z dofinansowaniem

Kolejne dofinansowanie dla Gminy! W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Lesko otrzymała dofinansowanie w kwocie 225 012,00 zł na remont ulicy Parkowej (od sklepu Rossmann do parkingu przy parku miejskim). W stanie obecnym ulica ma liczne uszkodzenia, a chodniki są miejscami mocno zdeformowane. Sukcesywnie zmieniamy naszą gminę również pod względem infrastruktury drogowej. Te roboty na ulicy Parkowej, w ramach środków pozyskanych, obejmą m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni bitumic...

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam