Adam Snarski

Sesja poprawkowa dla studentów

Studentów Wydziału Administracja EWSPA w Brukseli zapraszam na sesję poprawkową z przedmiotów: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, historia administracji, nauka o administracji, budżet i finanse strukturalne. Egzaminy poprawkowe odbędą 18 lutego 2018 roku od godziny 9:00 w sali nr 1.

Każdy student przystępujący do egzaminu powinien mieć przy sobie legitymację studencką lub dokument tożsamości.

Do zobaczenia!

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam