Adam Snarski

Sołectwa Gminy

31.052022

9,5 mln złotych dofinansowania na drogi!

Od początku kadencji staramy się sukcesywnie poprawiać infrastrukturę drogową w naszej Gminie. Wiadomo, że nie poprawiliśmy jeszcze wszystkiego z powodu ograniczonych możliwości finansowych. Dlatego też, jednym z kilku projektów jakie złożyłem do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ''Polskich Ład'' był projekt na poprawę jakości dróg na terenie miasta i gminy. W godzinach przedpołudniowych otrzymaliśmy informację, że Gmina Lesko otrzymała 9,5 mln właśnie na ten cel! Wyznaczymy priorytety w działa...

więcej
29.052022

110 000,00 zł na drogę w Manastercu

Mieszkańcy Manasterca! Pamiętacie jak podczas Mobilnego Urzędu rozmawialiśmy o modernizacji drogi dojazdowej na dz. o nr. ewid. 123 i 471? Mamy to! Gmina Lesko uzyskała dotację w wysokości 110 000,00 zł z budżetu województwa podkarpackiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na finansowanie zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Manasterzec na dz. o nr. ewid. 123 i 471". Zakres planowanych robót: podbudowa oraz nawierzchnia drogi ...

więcej
11.052022

Utwardzenie parkingu ogólnodostępnego w Średniej W...

Trwają prace związane z utwardzeniem ogólnodostępnego placu przy Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. W wyniku realizacji zadania powstanie 740 m2 powierzchni terenu z drenażem wzdłuż drogi na długości 24 m. Koszt to 34 440 zł. Cieszę się, że kolejny temat, o którym rozmawialiśmy z mieszkańcami w ramach spotkań Mobilnego Urzędu zostanie dla Średniej Wsi zrealizowany. Warto przypomnieć, że wcześniej na Państwa prośbę zostało wykonane nowe ogrodzenie przy Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi (k...

więcej
13.042022

200 000,00 zł na kontynuację budowy chodnika w Hoc...

Dziś kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy! Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał 200 000,00 zł na kontynuację budowy chodnika w Hoczwi przy drodze wojewódzkiej w kierunku Baligrodu. Kolejne 200 000,00 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy Lesko. Cieszę się, że kolejne wybudowane metry chodnika pozwolą poprawić bezpieczeństwo pieszych, za co serdecznie dziękuję Zarządowi w imieniu swoim i mieszkańców.

więcej
29.032022

Budowa kanalizacji w Hoczwi za 6 039 300,00 zł !

6 039 300,00 zł wyniesie łącznie wartość robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w Hoczwi, która powstanie w tym roku. W ubiegłym tygodniu podpisałem drugą umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. na sumę 3 059 010,00 zł w ramach zadania „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi od istniejącej sieci do przepompowni P4”. Wykonawca gromadzi materiały budowlane, by lada dzień wejść w teren. Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności: - sieci kanalizac...

więcej
27.032022

Świadczenie ratownicze dla Druhów z Gminy Lesko

Przez lata narażali samych siebie by ratować mienie i życie osób poszkodowanych w pożarach, powodziach czy też wypadkach komunikacyjnych. Od teraz oprócz kolejnych podziękowań otrzymają długo wyczekiwane świadczenie ratownicze za wysługę lat. Mowa o naszych druhach z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy wczoraj z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Adama Snarskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Lesku st. bryg. Jacka Dydka uroczyście otrzymali pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia do e...

więcej
23.032022

Staże z możliwością zatrudnienia

Od początku sprawowania funkcji Burmistrza spełniam swoją obietnicę w zakresie umożliwienia sprawdzenia się w pracy urzędnika młodym osobom oraz w wieku produkcyjnym. Tych, którzy się sprawdzają na danym stanowisku staramy się zatrudniać. Ogłaszam więc kolejny nabór na staże z możliwością zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko. #przyszloscpokolen #terazLesko! Jesteś osobą posiadającą wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie administracyjnym? Posiadasz status osoby bezrobotnej zarejest...

więcej
21.032022

Budujemy plac zabaw w Dziurdziowie

Kolejne sołectwo Gminy Lesko z placem zabaw. Trwa procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dziurdziowie". W jej ramach wykonawca przygotuje projekt budowlany oraz wykona montaż urządzeń składających się z takich elementów jak podwójna huśtawka wahadłowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym, bujakiem sprężynowym, huśtawką wagową oraz zestawem wspinaczkowym. Pod elementami ułożona zostanie bezpieczna nawierzchnia z piasku. Pla...

więcej
18.032022

Modernizacja peronów Dworca Autobusowego w Lesku

Pogoda pozwala na dalsze montowanie nowych wiat przystankowych. Zakupione wiaty montujemy na terenie całej Gminy, w tym miasta Leska. Dziękuję pracownikom LPK za wykonywaną pracę! W perspektywie czasu mamy w planach zmodernizowanie dworca autobusowego. W ramach Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego wraz z innymi gminami uruchamiamy także połączenia autobusowe. Pierwsze linie pojawią się końcem kwietnia tego roku. Cała siatka połączeń ruszy od września br. #przyszloscpokolen #wspolpraca #modernizacja #in...

więcej
11.032022

Ponad pół miliona złotych dla Gminy Lesko!

Ponad pół miliona złotych! Kolejny rok z rzędu Gmina Lesko otrzymała dofinansowanie na Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego! Jego celem jest rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. Do przyznania powyższej usługi ...

więcej
09.032022

Gmina Lesko w ogólnopolskim projekcie klimatycznym...

Gmina Lesko jako jedna z czterech gmin w Polsce będzie brała udział w pilotażowym projekcie ogólnopolskim! Oprócz pomocy uchodźcom równolegle zajmujemy się sprawami bieżącymi. Udało się! Już wiosną tego roku w naszej gminie gościć będzie pilotażowa Narada Obywatelska o Klimacie. Mieszkańcy spotykać będą się na kilkugodzinnych spotkaniach przez 3 dni, by podjąć decyzję w sprawie gospodarki niskoemisyjnej. Rekomendacje, które uchwali narada, zostaną przekazane władzom do wdrożenia, by lepiej zaadapto...

więcej
08.032022

Dzień kobiet w Hoczwi

W chwili przerwy od pracy. Szanowne, Drogie Panie! Tegoroczne Święto - 8 marca 2022 roku- Międzynarodowy Dzień Kobie, jest niestety dniem innym niż poprzednie, innym jak każdy dzień sprzed 24 lutego br. sprzed napaści Rosji na Ukrainę. Dzisiaj z jednej strony mamy w sobie więcej smutku, ale też wszyscy ukazujemy więcej empatii dla siebie na wzajem. Dlatego też życzę Wam Wspaniałe Kobiety przede wszystkim niebieskiego, spokojnego nieba, bezpieczeństwa i szczęścia dzieci, wewnętrznego spokoju i zdrow...

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam