Adam Snarski

Świadczenie ratownicze dla Druhów z Gminy Lesko

Przez lata narażali samych siebie by ratować mienie i życie osób poszkodowanych w pożarach, powodziach czy też wypadkach komunikacyjnych.
?Od teraz oprócz kolejnych podziękowań otrzymają długo wyczekiwane świadczenie ratownicze za wysługę lat. Mowa o naszych druhach z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy wczoraj z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Adama Snarskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Lesku st. bryg. Jacka Dydka uroczyście otrzymali pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia do emerytury. Zostało ono wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych i wynosi 200 złotych miesięcznie, a wypłacany będzie jako dodatek do emerytury przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
?Wcześniej, w dniu 17 marca po raz pierwszy potwierdzone zostały pod względem wiarygodności przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko oświadczenia świadków na świadczenia ratownicze strażaków, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, a dodatkowo przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
?Prawo do tego świadczenia przysługuje właśnie strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył, jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział, co najmniej raz w roku) – przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet).
?Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam