Adam Snarski

Tematy na praktyki dla studentów

Szanowni Studenci,

Podaję zadania 2/3 2017/2018 maj 2018 dla studentów, którzy odbywają pod moim okiem praktykę zawodową w Ośrodku Psychologiczno – Prawnym. Termin odsyłania prac to 29-05-2018 r., (włącznie). na adres: Asnarski@ewspa.edu.pl

Ważne!

Bardzo proszę pamiętać o:
– bezwzględnym zakazie plagiatu. Prace, które będą nosiły znamiona plagiatu – nie będą pozytywnie zaliczane.
– o zachowaniu technicznych wymogów pisania prac dyplomowych (szczególnie: przypisy dolne!). Prace bez zachowania tych reguł nie będą pozytywnie zaliczane.
– prace bez wymaganych załączników przy konkretnych pytaniach i zadaniach nie będą pozytywnie zaliczane.

Cz. I

PYTANIA OTWARTE

Pytanie 1.

Sposoby nabywania mienia na gruncie ustawy o samorządnie gminnym – art. 44.

Pytanie 2.

Organizacja struktur wewnętrznych gminy (kto jest odpowiedzialny, w jaki sposób, na podstawie jakich przepisów prawa).  Dołącz wybrany, przykładowy regulamin organizacyjny.

Pytanie 3.

Burmistrz jako pracodawca. Opisz możliwość zatrudniania oraz zwalniania pracowników  w gminie.

Pytanie 4.

Co to jest ”centrum usług wspólnych” w gminie i w jakim celu powstaje?

Pytanie 5.

Wymień i opisz wszystkie rodzaje partycypacji społecznej w lokalnej polityce.

 

Cz. II

ZADANIA PRAKTYCZNE

Zadanie 1:

Opisz, z praktycznego punktu widzenia, jak wygląda rejestracja komitetu wyborczego wyborców (stworzenie kww, jego rejestracja, zgłaszanie kandydatów na radnych i burmistrza oraz prezydenta, podpisy pod listami zgłaszających itd.). Uwzględnij nowy stan prawny.

 

Zadanie 2:

Startujesz w wyborach samorządowych na burmistrza miasta do 20. 000 mieszkańców   z własnego komitetu wyborców. Stwórz nazwę kww, hasło wyborcze oraz program uwzględniając restrukturyzację zadłużenia gminy. Zaplanuj także przebieg kampanii wyborczej (spotkania z mieszkańcami, atrakcje). Uwaga! Konspekt musi powstać na podstawie rzeczywistego wybranego miasta w Polsce – na podstawie oficjalnych dokumentów tego miasta (długoletniej prognozy finansowej, polityki rozwoju, strategii rozwoju, aktualnej ustawy budżetowej itd.). Dokumenty te, na których powstanie konspekt proszę załączyć razem z odesłaniem niniejszej pracy zaliczeniowej. Uwzględnij nowy stan prawny.

 

 

Powodzenia!

Prodziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji EWSPA w Brukseli

mgr Adam Snarski

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam