Adam Snarski

Urząd w Lesku nagrodzony podczas gali w Katowicach

Gmina Lesko z certyfikatem PRZYJAZNY URZĄD 2021 oraz z wyróżnieniem nadzwyczajnym za ”WZOROWĄ JAKOSĆ”!
Urząd Gminy Lesko zdecydował się po raz drugi wziąć udział w konkursie ”Przyjazny Urząd” i sprawdzić jak gminny aparat administracyjny działa w praktyce dla mieszkańców.
Poprzez udział poddaliśmy się jako urzędnicy fachowej i merytorycznej ocenie oraz weryfikacji przez Quality Institute.
Na początku tygodnia w Katowicach poznaliśmy wyniki pracy Kapituły Konkursu, która przyznała swoje doroczne wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych urzędów w Polsce. Uhonorowano m.in. urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie oraz inne instytucje sektora administracji rządowej i samorządowej. Gratulacje z rąk Prezesa Zarządu Quality Institute, Piotra Celeja odebrali prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, wojewodowie oraz przedstawiciele korpusu służby cywilnej.
Procedura jest kosztowna i niezwykle długa, składająca się z kilku etapów weryfikacji. Lecz dzięki temu, wiemy co poprawić w naszym działaniu, ale wiemy też, że nasz urząd nie ma się czego wstydzić na tle innych instytucji publicznych w Polsce. Konkurs „Przyjazny Urząd” to tzw. „konkurs jakości” – proces certyfikacji, który ocenia i promuje jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, cechujące się wysoką jakością obsługi klienta (interesanta), profesjonalizmem, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników Konkursu, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia. Kapituła Konkursu przekazuje urzędom swoje rekomendacje i zalecenia, które mają przyczyniać się do poprawiania jakości obsługi interesanta
Dziękuję urzędnikom za codziennie wykonywaną swoją pracę jako misję dla naszych mieszkańców. #przyszłośćpokoleń #wzorowaGmina #terazLesko #docenieni #wyroznieni #przyjaznyurzad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam