Adam Snarski

Wykształcenie i doświadczenie

Wykształcenie:

-Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji kierunek: ADMINISTRACJA EUROPEJSKA (dyplom  2012 r.)

-Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji kierunek: PRAWO (dyplom  2013 r.)

-Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych . Rozprawa doktorancka pt. ” Wpływ przynależności wyznaniowej na sytuację pracownika” od 1 stycznia 2015 do obecnie.

– Studia podyplomowe na kierunku AUDYT WEWNĘTRZNY, organizowane przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2020/2021.

 

Doświadczenie zawodowe:

–  od 01.08.2012 r. do 06.11.2016r. : Pełnomocnik ds. administracji studiów EWSPA na terenie Belgii

–  od 01.10.2012 r. do 31.12.2015r. : Koordynator Kliniki Prawa w Brukseli

–  od 14.04.2013 r. do 31.10.2018r. : Dyrektor Domu Polskiego w Brukseli

–  od 01.02. 2014 r. do 31.10.2018r. : Założyciel, pomysłodawca Portalu Polonijnego dla Polonii IPSA24.be

–  od 02.06. 2016 r. do 30.11.2018r. : Koordynator Ośrodka Psychologiczno – Prawnego

–  od 07.11.2016 r. do 30.11.2018r. : Prodziekan Zamiejscowego Wydziału Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Brukseli : Administracji Europejskiej

–  od 04.09.2017 do obecnie: Współpraca z samorządowym wydawnictwem i portalem Internetowym Wolters Kluwer – Lex samorząd w zakresie publikacji komentarza do ustaw samorządowych oraz  dotyczącego spraw samorządowych

– od 01.04  do 01.06. 2020 r. kurs ”Specjalista ds. HR”, studium Prawa Europejskiego, potwierdzone zdanym egzaminem i certyfikatem,

– 22.09.2020r. szkolenie i certyfikat z zakresu „kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów”.

 

 

Prelekcje w konferencjach, szkoleniach oraz seminariach:

– Konstytucja RP – dwadzieścia lat doświadczeń

– Problematyka terroryzmu i jego zwalczania

– Prawo – Moralność – Polityka

– Wsparcie młodych przedsiębiorców

– Instytucje pomocy prawnej w świetle regulacji wybranych państw europejskich

– Mechanizmy gospodarki w Unii Europejskiej

– V Forum Green Smart City, 24-25 października 2019 r., Kraków

– Krajowa konferencja kontroli zarządczej –prelekcja – 18-19.06.2020r.

– Tworzenie projektów aktów normatywnych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego” – 24 lipca 2020 r., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

– „Zasady redagowania treści uzasadnienia decyzji administracyjnej” – 16 lipca 2020 r., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

-„Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny” – 13 lipca 2020 r., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

–  „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – WCAG 2.0 – standardy dostępności w praktyce” – 30 lipca 2020 r., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

– „Instytucja prawna doręczenia zastępczego” – 31 lipca 2020 r., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

„Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego – zagadnienia praktyczne” – 28 sierpnia 2020 r., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

– XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 7-8 października 2020 r., Katowice. – udział w 12 konferencjach tematycznych dotyczących samorządu, finansów, nowoczesnych miast przyszłości.

– ”Klasyfikacja budżetowa – wybrane problemy”, 5 listopada 2020 r., szkolenie on-line, Krosno – Lesko.

-V Podkarpackie Forum Audytu, prelekcja ”Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w pandemii’, 13 listopada 2020 r., Uniwersytet Rzeszowski

– XIX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw’’, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – PIKW,  17-18 listopada 2020, Warszawa.

– ”30lecie samorządu terytorialnego – seminarium”,  Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020, 19 listopada 2020 r., Lesko-Sanok

– Kurs ”Audyt wewnętrzny”, Studium Prawa Europejskiego, od m-ca grudnia 2020 r. do m-ca luty 2021 r., on-line, Lesko-Warszawa.

-Konferencja ”Autobus elektryczny w każdej gminie”, 13.01.2021 r., organizator Pismo Samorządu Terytorialnego ”Wspólnota”, on-line Lesko-Warszawa.

-Konferencja ”SUMP Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, realizowana w partnerstwie z miastem Sanokiem, on-line 13.01.2021 r.

– ”Dostęp do informacji publicznej – najnowsze trendy w orzecznictwie, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Warszawa – Lesko online, 09.02.2021 r.

– ”’Tryb podstawowy w świetle nowego Prawa zamówień publicznych” , Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Warszawa – Lesko online,  11.02.2021 r. 

– ”Ochrona prywatności i danych osobowych przy udostępnianiu informacji publicznej” , Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Warszawa – Lesko online, 12.02.2021 r.

– Konferencja ”Realizacja ocen wewnętrznych – bieżące monitorowanie i cykliczne samooceny”, Ministerstwo Finansów, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości, on-line, Lesko – Warszawa, 17.03.2021r.

 

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam