Adam Snarski

Wykształcenie i doświadczenie

Wykształcenie: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych . Rozprawa doktorancka pt.                                  ” Wpływ przynależności wyznaniowej na sytuację pracownika” od 1 stycznia 2015 do obecnie. 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji kierunek: PRAWO (ukończenie 2013 r.)

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji kierunek: ADMINISTRACJA EUROPEJSKA (ukończenie 2012 r.)

Doświadczenie zawodowe:

–  od 04.09.2017 do obecnie : Współpraca z samorządowym wydawnictwem i portalem intenrentowym Wolters Kluwer – Lex samorząd w zakresie publikacji komentarza do ustaw samorządowych oraz  dotyczącego spraw samorządowych ;

–  od 07.11.2016 r. do obecnie : Prodziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Brukseli ;

–  od 01.02. 2014 r. do obecnie : Założyciel, pomysłodawca Portalu Polonijnego dla Polonii IPSA24.be ;

–  od 14.04.2013 r. do obecnie : Dyrektor Domu Polskiego w Brukseli ;

–  od 02.06. 2016 r. do obecnie : Koordynator Ośrodka Psychologiczno – Prawnego ;

–  od 01.08.2012 r. do 06.11.2016 r. : Pełnomocnik ds. administracji studiów EWSPA na terenie Belgii ;

–  od 01.10.2012 r. do 31.12.2015 r. : Koordynator Kliniki Prawa w Brukseli ;

–  od 2007 r. do 2011 r. : Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lesku, I kadencja.

Dom Polski przy EWSPA w Brukseli to jeden z projektów na rzecz Polonii, w którym miałem swój udział. Działa na terenie Belgii ponad rok przynosząc ogromne zaufanie ludzi, poszerzając nieustannie grono widzów, odbiorców, gości, którzy chcą z nami tworzyć, edukować, spotykać się, bawić.

Dom Polski przy EWSPA to swoisty warsztat rozwojowy w przyszłości, oraz punkt wyjściowy pomysłów i umiejętności całej wspólnoty polonijnej. Niezależnie od grup zawodowych, pokoleń czy warstw społecznych.
Naszym celem, pragnieniem jest zainicjować każdego chętnego do współpracy. Liczymy na aktywną, długotrwałą i owocną współpracę oraz stałą i cykliczną inspirację.

Choć miejsc kulturalnych jest dużo, nie każe posiada indywidualne propozycje w swojej ofercie dla naszej Polonii. Większość naszych działań jest bezpłatnych. Naszym głównym celem jest integracja naszego społeczeństwa na obczyźnie. Naszym celem jest również tworzenie, wspólnym nakładem energii, miejsca dla edukacji, na szkolenia tematyczne, warsztaty, wykłady otwarte, spotkania łączące pokolenia polonijne.

Od samego powstania tego miejsca, mam przyjemność być jego dyrektorem. Przez dość młody okres działalności, udało się stworzyć miejsce do którego Polonia Belgijska bardzo często zagląda całymi pokoleniami z zaufaniem do nas, z radością w oczach! Ofertę kulturalną, edukacyjną, rozrywkową staram się układać różnorodnie. Tak aby działania oscylowały nie tylko do jednej grupy odbiorów, ale stale ją poszerzać, co też jest elementem integracji środowiska, na której bardzo mi zależy.

Chyba mogę śmiało napisać, że Dom Polski w Brukseli stał się sukcesem pomysłu wytworzonego w głowie!
Zachęcam do odwiedzania, uczestniczenia w naszych działaniach!
Dom Polski w Brukseli, Chaussee de Vleurgat 159, 1050 Ixelles.

W ślad za konkluzjami, które wynikają z naszych debat, konferencji prowadzonych z Ambasadą RP w Brukseli, Domem Polskim EWSPa oraz Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji postanowiliśmy pochylić się nad próbą dokonania pomocy w zakresie dostępu do prawa do sądu i pomocy prawnej dla polskich emigrantów w Europie.

W związku z tym utworzyliśmy projekt pod nazwą Ośrodek Psychologiczno – Prawny w Brukseli. Pierwszy taki ośrodek powstał w Wydziale Zamiejscowym Prawa EWSPA w Londynie, a następnie przy Wydziale Zamiejscowym Administracji w Brukseli.

W naszej ocenie, zapotrzebowanie na dobrej jakości porady prawne dla najuboższej Polonii poza granicami kraju jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale przede wszystkim pomocą w dostępie do realizowania zagwarantowanych przez prawo ułatwień w dostępie do pomocy prawnej i dostępie do sądu bez fundamentalnych utrudnień oraz ograniczeń.

Od stycznia 2016 r. przypadł mi zaszczyt kierowania Ośrodkiem  Psychologiczno – Prawnym oraz zostałem powołany do pełnia funkcji kierownika ds. praktyk studenckich w tymże ośrodku.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam