Adam Snarski

Pieniądze na Ochotnicze Straże Pożarne

Wszystkie jednostki OSP z terenu naszej Gminy mają możliwość uzyskania środków zewnętrznych na swoją działalność. Do dyspozycji strażaków, razem z Lokalną Grupą Działania, oddamy blisko 65 tysięcy złotych. Rozmawiamy o potrzebach jednostek i kwestiach formalnych.
Cieszę się, że możemy jeszcze z tej perspektywy finansowania zasilić budżety naszych jednostek. ????

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam