Adam Snarski

15.092023

Łączenie klas w szkołach podstawowych – stan...

W związku z protestem rodziców Szkoły Podstawowej w Hoczwi w sprawie łączenia klas oraz próbami nagłośnienia problemu w mediach pragnę odnieść się do stawianych zarzutów. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, rada rodziców ma prawo występować do organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących działalności szkoły. Szanuję to prawo i przestrzegam go. Do kompetencji organu wykonawczego gminy, którym jest wójt, burmistrz, należy zatwierdzanie organizacji pracy szkół.  Proszę...

więcej
01.092023

Akty nadania stopnia awansu zawodowego

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, w miejskim ratuszu Burmistrz Adam Snarski uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W tym roku po zdaniu egzaminu ślubowanie złożyło czworo pedagogów pracujących w szkołach podstawowych Gminy Lesko: - Pani Magdalena Cymerman-Kowalik - Pani Anna Szal - ks. Maciej Marszałek - Pan Michał Ząbkiewicz Akt powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej otrzymała P...

więcej
23.082023

Średnia Wieś remont kanalizacji za kwotę 1 899 700...

Za kwotę 1 899 700,00 zł (!!) pozyskanych przez Gminę Lesko z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyeliminujemy nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dzięki wymianie rur wodociągowych pozbędziemy się nieszczelności na sieci i stracie wody, a mieszkańcy osiedla w Średniej Wsi będą mogli korzystać z wody o lepszych parametrach jakościowych. W ramach zadania wyremontowana kanalizacja deszczowa spowoduje także poprawę stanu dróg na osiedlu. #działaMY #pracujeMY #dlaWas Miasto i Gm...

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam