Adam Snarski

18.032018

Ogólnopolska Karta Seniora spotkanie w Lesku oraz ...

Stanowisko Burmistrz oraz Rady Miejskie dot. Karty Seniora 13 lutego wnosiłem do Burmistrz Leska Barbary Jankiewicz oraz Rady Miejskiej w Lesku wniosek o dołączenie leskich seniorów do Ogólnopolskiej Karty Seniora. Program polega na tym, że przedsiębiorcy jako partnerzy projektu, udzielają wedle uznania zniżek na swoje produkty i usługi dla seniorów posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora. W zamian za to, taki przedsiębiorca wpisywany jest na ogólnopolską listę podmiotów przyjaznych seniorom, co zw...

więcej
06.032018

Lesko Kwitnące Bieszczady promocja Gminy

Jako mieszkaniec Gminy Lesko, Leszczanin od urodzenia, chciałbym promować nasze piękne regiony wśród Polonii żyjącej w Belgii. Zbliża się sezon turystyczny, zapraszajmy w nasze Bieszczadzkie progi! W czerwcu 2018 r. w Brukseli, w ramach Domu Polskiego, który prowadzę, organizuję V edycję autorskiego wydarzenia pt. ''Twórczy Deptak Polonii''. W tej edycji zaplanowałem promocję Gminy Lesko - ludzi kultury, nauki, turystyki i agroturystyki, klubów zainteresowań (młodzieżowych, seniorów), kół gospodyń wiej...

więcej
15.022018

Lescy seniorzy w Ogólnopolskiej Karcie Seniora?

Jestem stosunkowo młodym człowiekiem, ale znam i doceniam potencjał oraz wartość osób starszych, seniorów. Działania pro-senioralne rozpocząłem w Brukseli. Teraz przed szansa stoją Lescy Seniorzy. Złożyłem zapytanie do Stowarzyszenia Manko z Krakowa o możliwość przyłączenia Leskich Seniorów do lokalnego, ale i działającego na obszarze całej Polski projektu ''Ogólnopolska Karta Seniora''.  Odpowiedź Stowarzyszenia jest pozytywna. Wniosek o przystąpienie do realizacji projektu, cele, korzyści, jak i kosz...

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: +32/ (0)483 59 76 93

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam