Adam Snarski

Szpital w Lesku – pomoc Ministerstwa

Udało się! Jest konkretna i realna pomoc ze strony Ministerstwa Zdrowia dla naszego szpitala w Lesku.
✅ W przeciągu kilku tygodni, wspólnymi siłami walczyliśmy o możliwość dalszego funkcjonowania Szpital Powiatowy w Lesku. Zadłużony na 70 mln zł szpital został pozostawiony sam sobie. Nie będę nic więcej tutaj pisał, bo nie czas i miejsce wskazywać winnego.
✅Doprowadzenie do dramatycznej sytuacji finansowej spowodowało, że żaden bank nie chciał już udzielić kredytu, wymagając poręczenia od Starostwa, którego nie było już stać na warunki parabankowe. Stąd sytuacja stała się patowa.
✅Choć to nie gminny, a powiatowy obiekt, podjąłem starania wraz z posłami Joanną Frydrych i Bartosz Romowicz by pomóc jednostce w trosce o mieszkańców naszego regionu.
✅Po tygodniach wysiłku w tym celu, dzisiaj do Starosty Leskiego Andrzeja Olesiuka skierowane zostało pismo od Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny, informujące o możliwości udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki dla Powiatu, która powinna zostać przekazana na szpital. Pismo zawiera jasne instrukcje w jaki sposób Starosta powinien to zrobić.
✅Ministerstwo deklaruje również swoją pomoc przy dokonywaniu tych działań. Jest to rozwiązanie przejściowe, by zapewnić pacjentom należytą ochronę oraz uchronić szpital przed jego likwidacją. Pamiętajmy, że to też największy zakład pracy – zatrudnia blisko 400 osób.
✅W mojej ocenie, Starostwo powinno jak najszybciej (właściwie natychmiast (!) pochylić się nad pierwszym proponowanym przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązaniem, by zapewnić szpitalowi nieprzerwalną płynność finansową i funkcjonowanie. Następnie, Starostwo powinno podjąć merytoryczne i konkretne działania by zapobiegać takim sytuacjom na przyszłość.
✅Oczywiście, pomimo oczerniających mnie plakatów autorstwa Starostwa Powiatowego w Lesku, które drukowali i rozwieszali – nie obrażam się i nadal deklaruję pomoc w kwestiach szpitala, bo dla mnie najważniejszy jest mieszkaniec. Ogromnie cieszę się, że wyjazdy do Warszawy, spotkania w Urzędzie Gminy przyniosły oczekiwany skutek. Serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców – Pani Minister Izabeli Leszczynie, Pani Wiceminister Urszuli Demkow, Panu Wiceministrowi Wojciechowi Koniecznemu.
@obserwujący
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam