Adam Snarski

Prawo – publikacje

04.012022

Wywiad z Burmistrzem w TV Obiektyw

Miałem przyjemność być gościem Telewizja Obiektyw Rozmawialiśmy o pozyskanych środkach zewnętrznych dla Gminy. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku było ich 27 mln zł, a końcem grudnia już 29 mln zł! Także zakończyliśmy ubiegły rok z ogromnymi pozyskanymi środkami na różnego typu działania. Środki te pochodziły z programów krajowych, jak i unijnych. W rozmowie pojawiły się również tematy o planach na przyszłość, o obwodnicy Leska i jeszcze kilku innych, myślę, że równie interesujących sprawach. Polecam wy...

więcej
13.022018

Proponuję odejście od budżetu tradycyjnego

Tzw. budżet programów sposobem na lepsze wydatkowanie środków publicznych Budżet tradycyjny trudniej skontrolować pod względem gospodarności, zagrożeniem jest rutyna, w której samorządy modyfikują plany wydatkowania, trzymając się zeszłorocznych – uważa Adam Snarski. Ekspert radzi, jak efektywnie zarządzać budżetem Efektywne zarządzanie finansami samorządów Rosną oczekiwania mieszkańców w stosunku do władz samorządowych. Ograniczenia finansowe pozostają. Tzw. budżet programów może być roz...

więcej
20.112017

Centralizacja samorządu w nowelizacjach rządowych...

Większość rozwiązań w nowelizacji kodeksu wyborczego i ustaw samorządowych to jawna centralizacja samorządu pod pretekstem wyrażenia dobrej woli ustawodawcy przestrzegania międzynarodowych standardów oraz promowania czynnego uczestnictwa mieszkańców w sprawach społeczności lokalnej - sygnalizuje Adam Snarski, prawnik, prodziekan wydziału Administracji. Przedstawionych zmiany w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych nie da się scharakteryzować jednoznacznie. W projekcie przedstawiono bardzo dobre r...

więcej
31.102017

Bezpłatna komunikacja miejska – dobra prakty...

Problem nieustannie narasta, a samorządy gaszą jedynie punktowe pożary Zgodnie z informacją o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli z dnia 18 kwietnia 2016 r. wynika, że polskie samorządy nie radzą sobie z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę zadania dotyczącego publicznego transportu zbiorowego. Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie wskazuje, że samorządy nie są zainteresowane organizacją zbiorowego transportu dla swoich mieszkańców. Jednostki samorządu terytorialnego z...

więcej
18.092017

Wartość pracy doradców w urzędach lokalnych

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych zakłada usunięcie stanowisk doradców i asystentów wójta. Zmiany zamiast oszczędności przyniosą jedynie masowe poprawki w regulaminach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, obawia się Adam Snarski. Rozwiązanie umów z asystentami oraz doradcami wójtów (burmistrzów, prezydentów) staje się faktem. Umowy nawiązane w imieniu urzędu przez organy jednostki samorządu terytorialnego gmin oraz miast z asystentami i doradcami wygasną z upływem 14 dni od...

więcej
24.042017

Wielokulturowość a bezpieczeństwo narodowe Belgii...

Wielokulturowość a bezpieczeństwo narodowe Belgii Referat Adama Snarskiego wygłoszony 05/11/2016 r. w Brukseli podczas konferencji pt. '' Problematyka terroryzmu i jego zwalczania''   Pojęcie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa narodowego   Żyjemy współcześnie w czasach wielkiej potrzeby poszukiwań wiedzy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo przede wszystkim obejmuje zabezpieczenie potrzeb takich jak: istnienia, przetrwania, stabilności, pewności, niezależności, tożsamości, ochrony pozi...

więcej
17.102016

Rozwój miasta to obietnica dana mieszkańcom

Każda wspólnota lokalna wybierając władze samorządowe obdarza je kredytem zaufania. Władza może to zaufanie pogłębić lub przez nie do końca przemyślane decyzje poddać się na odpowiedzialność polityczną w perspektywie kolejnych wyborów. Jedną z obietnic, z samego faktu obejmowania urzędu przez wójta, burmistrza, starostę, wojewodę, jest obietnica rozwoju danego obszaru. Myśląc o przyszłości gmin, powiatów i województwa Podkarpackiego, nie można zapominać jak istotnym, jest dokument związany, z planowaniem ...

więcej
23.092016

Ochrona pracownika przed dyskryminacją w UE –...

Adam Snarski, Absolwent EWSPA Doktorant KUL       Prelekcja podczas konferencja ''PRAWO MORALNOŚĆ POLITYKA'' 28-05-2016 r., Bruksela Publikacja we wrześniowym numerze ''Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych'' 2016 r.       Ochrona pracownika przed dyskryminacją w UE - obowiązek moralny   Ujmując temat od strony przestrzegania zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu jako obowiązku nie tylko prawnego, ale i moralnego, przede wszystkim, należy...

więcej
03.122015

Segregacja rasowa i wyzysk Polaków w Belgii

Jako Polak żyjący na emigracji, co raz częściej napotykam na problemy swoich rodaków w Belgii wynikające z segregacji rasowej czy po prostu zwykłego wyzysku.Ostatnio miałem okazję zapoznać się z niepokojącym raportem Agencji Praw Podstawowych, z którego wynika, że emigranci zarobkowi z Polski padają ofiarą wyzysku przez pracodawców w krajach UE. Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że równie niepokojące jest nasilające się zjawisko wyzysku polskiego pracownika wykorzystywanego przez polskich pracod...

więcej
02.122015

Praca w Belgii nie przekreśla meldunku na naszym a...

Sytuacje bardzo różne zmuszają Polaków do wyjazdu za granicę.  Czy to jest powód do wymeldowania emigranta, który wyjeżdża z Polski na zarobek do innego kraju? Ojciec straszy, że wymelduje dzieci, które wyjechały na saksy za granice, mąż grozi żonie,  że jeśli szybko nie wróci to ją wymelduje, babcia nie jest w stanie zrozumieć braku patriotyzmu wnuków i naciska na wymeldowanie ''kolaborantów''. Zdarza się, że w próbę wymeldowania angażują się urzędnicy miast i miasteczek. Takich przypadków mógłbym mnożyć...

więcej
02.122015

Nowe zasady dziedziczenia w UE

Polscy emigranci prowadzący swoje centrum życiowe na terenie Belgii, na podstawie nowelizacji prawa, mogą dokonać wyboru w którym z dwóch krajów (w Belgii lub w Polsce) po ich śmierci ma dojść do dziedziczenia. Emigranci, którzy nie sporządzą zapisów testamentu o pierwszeństwie prawa ojczystego (polskiego), mogą narazić swoje rodziny na większe wydatki. Nowelizacja prawa, można napisać, że rewolucja w dziedziczeniu transgranicznym (międzynarodowym), stosowana jest do osób, które pozostawiają spadek na sku...

więcej
02.122015

Rozwód z orzeczeniem przyczyny Belgia

Związek małżeński zawieramy w Polsce, następnie wyjeżdżamy i układamy sobie wspólne życie w Belgii. Sytuacja może być też odwrotna. Zawieramy związek małżeński w Belgii i po pewnym czasie wracamy do Polski. W niektórych przypadkach jeden z małżonków może zostać w Belgii a drugi wraca do Polski a związek małżeński został zawarty na terenie Belgii. Hipotetycznie możemy mieć do czynienia także z sytuacją odwrotną – kiedy jeden małżonek przebywa z zamiarem stałego pobytu w Belgii a drugi z takim samym zamiare...

więcej
Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam